Over ons, de LRCT

Welkom bij de Land Rover Club Terschelling! De enige lokale Land Rover Club van Nederland.

Terschelling telt slechts 4700 inwoners maar er rijden maar liefst zo'n 210 Land Rovers rond! Genoeg reden dus om een club op te richten. Dit hebben we dan ook in het najaar van '98 gedaan. Sinds die tijd is het aantal leden gestaag gegroeid naar inmiddels zo’n 240.

We streven ernaar om de vele Land Rover rijders op het eiland nader tot elkaar te brengen. Dit doen we d.m.v. een  clubblad dat vier keer per jaar wordt uitgegeven en door het organiseren van allerlei clubactiviteiten zoals puzzelritten, trials, technische voorlichting, uitstapjes en natuurlijk onze “Dag van de Land Rover”.

Ook belangenbehartiging voor de Land Rover rijders als groep wordt ter hand genomen.

Alle soorten Land Rovers zijn binnen de club aanwezig. Het best vertegenwoordigt is de Defender 90.