Heeft u vragen, suggesties e.d. dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met

Arend Bouma, onze PR-man.

U kunt hem een bereiken door een mailtje te sturen naar:     pr@lrct.net

 

Voor website gerelateerde vragen kunt u terecht op ;            webmaster@lrct.nl